CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ LINH

(HALINHIEC)

Công Ty TNHH Điện và Công Nghiệp Hà Linh
Trụ sở chính: Số 55 Tổ 13 Đồng Quán - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội
VP:Phòng 405 - Nhà N03 - 199 Trần Bình - Từ Liêm - Hà Nội
Hà Nội, Nam Từ Liêm

ph: +8497.668.5475
fax: +8424.6264.1196

Copyright 2015 Công Ty TNHH Điện và Công Nghiệp Hà Linh. All rights reserved.


Công Ty TNHH Điện và Công Nghiệp Hà Linh
Trụ sở chính: Số 55 Tổ 13 Đồng Quán - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội
VP:Phòng 405 - Nhà N03 - 199 Trần Bình - Từ Liêm - Hà Nội
Hà Nội, Nam Từ Liêm

ph: +8497.668.5475
fax: +8424.6264.1196